Maak een afspraak

Tips voor een efficiënter proces!

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. Een ding is helder: het budget voor dit jaar gaat een uitdaging worden. De marge staat onder druk en er zal 5% in de kosten moeten worden gesneden. Dit was het afgelopen jaar ook al nodig, dus het laaghangend fruit is afgelopen jaar al aangepakt. Hoe gaan we het dit jaar behalen? Herkenbaar?

Hier volgen een aantal tips om efficiency te behalen:

  • Forecast: Zorg voor een goede en kloppende forecast op kwartaal, maand week en dag niveau zodat u weet wat het werkaanbod is en daar de capaciteit op kunt plannen. Zo bent u in staat om het personeel efficiënt te in plannen op momenten dat het nodig is.
  • Flexibiliteit: Bepaal welke flexibele schil er nodig is om mee te kunnen bewegen met het werkaanbod van het bedrijf. Zo kunt u ervoor zorgen dat u nooit te weinig of te veel arbeidscapaciteit beschikbaar hebt.
  • Productiviteit: Ga via tijdsmeting na wat de normproductiviteit is per proces. Betrek de operatie bij de aanpak zodat in overleg wordt afgestemd hoe de tijdsmeting moet worden uitgevoerd en hier draagvlak voor is vanuit de operatie.
  • Sturen op basis van cijfers: De cijfers van forecast, de juiste inrichting van de flexibiliteit voor een afdeling en de normproductiviteit geven stuurgetallen aan de teamleiders/ warehousemanagers om de operatie te gaan sturen. De planning hoeft voortaan niet meer op basis van buikgevoel te worden gemaakt maar op basis van cijfers. Dit geeft rust voor de operatie!
  • Coachen van middenkader: De veranderende manier van sturen en leidinggeven betekent voor de medewerkers en voor het kader een grote verandering. Dit is spannend en roept vragen op hoe ze hier in de praktijk invulling aan moeten geven. Belangrijk is om hen hierin te coachen en te begeleiden.

Hulp nodig bij deze uitdagingen? Excellento is u graag van dienst om uw organisatie inzicht te geven in blinde vlekken, verbeter- en groeimogelijkheden. Voor onze opdrachtgevers hebben we besparingen tussen de 5%-35% weten te realiseren. We begeleiden uw organisatie om de veranderingen daadwerkelijk door te voeren zodat het beoogde resultaat bereikt wordt. Excellento, het beste voor mens en organisatie!