Maak een afspraak

Over Excellento

Excellento – Sta op en schijn!

In 2016 is Excellento opgericht door Annemieke Raes. Ze is haar onderneming gestart omdat ze een passie heeft voor mensen en organisaties. Ze wil graag mensen tot hun recht laat komen en bedrijven succesvol laten zijn. Laten excelleren. Dat is wat haar innerlijk beweegt… talent zien en ontdekken en vervolgens laten stralen! Dit is het hart van Excellento.

De afgelopen 20 jaar heeft Annemieke diverse leiderschapsrollen vervuld in het bedrijfsleven. Op 24-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste leidinggevende rol en op de jonge leeftijd van 27 jaar werd Annemieke eindverantwoordelijk voor zeven locaties. In de eerste jaren ontbrak haar de ervaring in het leiden van teams. Met vallen en opstaan mocht ze groeien van een top-down manager naar een dienend leider. En tot de dag van vandaag leert ze hierin elke dag nog bij.
Een deel van haar loopbaan stuurde ze een professional team aan die organisatie brede scans uitvoerden met als doel leniger en efficiënter georganiseerd te worden. Vanuit dit advies vervolgden begeleidingstrajecten waarin miljoenen euro’s bespaard werden. Het efficiënter en slimmer organiseren is mooi om aan bij te dragen maar ze mistte hierin een belangrijke schakel en dat is het bekrachtigen van medewerkers in hun talenten. Haar wens om zowel naar de organisatie te kijken als naar de mens, maakte dat ze in 2016 startte Annemieke haar eigen bedrijf Excellento. Vanuit haar eigen business begeleidde ze meerdere organisatieveranderingen. Haar doelgerichte transparante aanpak wordt hierbij door anderen gewaardeerd. Vanuit Excellento ontwikkelde ze een eigen leiderschapsprogramma en een programma gericht op teamontwikkeling. Dit zet ze in voor diverse organisaties.
Tijdens het volgen van een leiderschapsprogramma in 2010 vormde ze visie voor haar toekomst: leiderschapservaring opdoen in de business, zoals ze zelf zou zeggen: ‘meters maken’, om dit in vervolgens in te kunnen zetten voor de non-profit sector/ het goede doel. En zo geschiedde.
Sinds 2021 is Annemieke onderdeel van het leiderschapsteam van Jubilee en is ze verantwoordelijk voor leiderschap binnen Jubilee. Ze ontwikkelde een programma voor Jubilee waarin tot nu toe 60 leiders participeren. Met deze rol kan ze bijdragen aan wat in haar hart leeft: het sterk maken van organisaties door dienend leiderschap.

De dienstverlening van Excellento bestaat uit:
1. Interim projecten op directieniveau
2. Leiderschapsontwikkeling: ontwikkeling MT, ontwikkeltraject middenkader
3. Teamontwikkeling

Excellento: erboven uitsteken… het staat voor uitblinken en schitteren. Door medewerkers en teams te laten schitteren, ‘echt’ te zijn, zal zowel de medewerker als de organisatie uitblinken. Toen ik dat besefte, ging mijn hart sneller kloppen: dit is waarin ik geloof!

Excellento heeft een christelijke identiteit. Dit uit zich in een krachtige en positieve werkwijze. Sta op en schijn!

We komen graag met je in contact om je verder te helpen.