Maak een afspraak

Interim projecten

Interim projecten directieniveau

De afgelopen jaren zijn er veel verschillende opdrachten uitgevoerd. De volgende elementen kwamen hierin terug:

Excellento

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

H. Jackson Brown

  • De organisatie is niet meer efficiënt ingericht.
  • De kosten en opbrengsten van de organisatie zijn niet in evenwicht.
  • Er is een hiërarchische top-down cultuur en er is behoefte om een transitie te maken naar dienend leiderschap
  • Het middenkader van de organisatie presteert onder de maat. Ook het management team functioneert niet naar wens.
  • Ieder besluit moet worden genomen door het MT. Er wordt weinig ruimte gegeven vanuit bestuur aan beleidsmedewerkers, kader om eigenaarschap te nemen en tot besluitvorming te komen. Om tot besluitvorming te komen duurt lang door de inrichting en manier van besluitvorming van de organisatie.
  • Er is een onveilig klimaat in het MT.
  • Er is geen samenhang/ samenwerking in teams. Ook is er weinig initiatief vanuit de werkvloer.
  • Er is behoefte aan een duidelijke visie en strategie voor de organisatie. Deze staat nu niet scherp genoeg en dit is nodig om als organisatie succesvol te zijn.

Welke visie heeft de organisatie voor de komende 5-10 jaar?

Hoe vertaal ik de visie naar doelstellingen voor komend jaar?

Hoe ontwikkel ik het management team van mijn organisatie?

Hoe zorg ik voor sterke krachtige teams binnen mijn organisatie?

Maak een afspraak >