Maak een afspraak

Succes door teamwork

Het succes van een organisatie hangt onder andere af van de onderlinge samenwerking binnen een organisatie. Bestaan teams uit losse individuen of werkt men samen? Hoe maakt u als manager van een groep een team? Tijdens het EK van afgelopen zomer kwam het voetbalelftal uit Wales tot in de halve finales. Een mooie prestatie. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Naar ons idee niet doordat ze de beste spelers in huis hebben. Het resultaat werd behaald door het beste uit elkaar te halen en goed samen te werken. In het boek van Patrick Lencioni ‘de vijf frustraties van teamwork’ wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven wat er nodig is om onderling goed te kunnen samenwerken.

Excellento heeft een aanpak ontwikkelt wat teams stimuleert tot het vormen een hecht team waarbij het collectieve resultaat (en niet het individuele) centraal staat. Medewerkers krijgen inzicht in hun eigen gedrag- en communicatiestijl en die van de rest van het team. Daardoor gaan ze zichzelf en elkaar beter begrijpen. De eerste bouwsteen die gelegd zal worden is het onderling vertrouwen.

Excellento heeft als passie om een organisatie te laten uitblinken en mensen te laten schitteren. Graag gaan wij over deze passie met u in gesprek.